top of page

HİZMETLERİMİZ

ISO 27001

Günümüzde en değerli meta haline gelen bilginin korunması için şirketlere yol gösteren ve standart bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sunan ISO 27001'i gelin birlikte kuralım.

Hizmet İçeriği

 • Boşluk analizi 

 • Kapsam Belirlenmesi 

 • Kuruluş içerisinde Bilgi Güvenliği Ekinin oluşturulması.

 • Risk değerlendirmesi 

 • Risk iyileştirmesi/ Tedavi planları 

 • Uygulanabilirlik bildirgesi (SOA) 

 • Bilgi Güvenliği Politikası oluşturma

 • Personel farkındalık eğitimleri

 • Yönetim sunumları 

 • İç Denetimlerin Gerçekleştirilmesi. 

 • Prosedür ve Talimatların oluşturulması

 • Denetimlere hazırlık

KVKK Uyum

Şirketinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale getirelim, Kişisel Veri Envanterinizi Çıkarıp VERBİS'e kaydını yapalım ve yasal cezalardan korunmanızı sağlayalım. 

Hizmet İçeriği

 • Boşluk analizi 

 • Kuruluş içerisinde KVKK Ekibinin oluşturulması.

 • İrtibat Kişisinin kaydı

 • Risk değerlendirmesi 

 • Risk iyileştirmesi/ Tedavi planları 

 • Bilgi Güvenliği Politikası oluşturma

 • Personel farkındalık eğitimileri

 • Yönetim sunumları 

 • Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması

 • Prosedür ve Talimatların oluşturulması

 • VERBİS'e kayıt

 • İdari ve Teknik Tedbirlerin belirlenmesi

 • Sürekli iyileştirme

ISO 45001

Şirketinizde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kuralım ve iş kazaları ve yasal cezalardan korunmanıza katkıda bulunalım.

Hizmet İçeriği

 • Kapsam Belirlenmesi  

 • Kuruluş içerisinde İSG Yönetim Sistemi Ekinin oluşturulması.

 • Risk değerlendirmesi 

 • Risk iyileştirmesi/ Tedavi planları 

 • Uygulanabilirlik bildirgesi (SOA) 

 • İSG Politikası oluşturma

 • Personel farkındalık eğitimleri

 • Hedeflerin belirlenmesi

 • Performans ölçümü

 • İç Denetimlerin Gerçekleştirilmesi.

 • Yasal Gerekliliklere Uyum 

 • Prosedür ve Talimatların oluşturulması

 • Denetimlere hazırlık

bottom of page