HİZMETLERİMİZ

ISO 27001

Günümüzde en değerli meta haline gelen bilginin korunması için şirketlere yol gösteren ve standart bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sunan ISO 27001'i gelin birlikte kuralım.

Hizmet İçeriği

 • Boşluk analizi 

 • Kapsam Belirlenmesi 

 • Kuruluş içerisinde Bilgi Güvenliği Ekinin oluşturulması.

 • Risk değerlendirmesi 

 • Risk iyileştirmesi/ Tedavi planları 

 • Uygulanabilirlik bildirgesi (SOA) 

 • Bilgi Güvenliği Politikası oluşturma

 • Personel farkındalık eğitimleri

 • Yönetim sunumları 

 • İç Denetimlerin Gerçekleştirilmesi. 

 • Prosedür ve Talimatların oluşturulması

 • Denetimlere hazırlık

KVKK Uyum

Şirketinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale getirelim, Kişisel Veri Envanterinizi Çıkarıp VERBİS'e kaydını yapalım ve yasal cezalardan korunmanızı sağlayalım. 

Hizmet İçeriği

 • Boşluk analizi 

 • Kuruluş içerisinde KVKK Ekibinin oluşturulması.

 • İrtibat Kişisinin kaydı

 • Risk değerlendirmesi 

 • Risk iyileştirmesi/ Tedavi planları 

 • Bilgi Güvenliği Politikası oluşturma

 • Personel farkındalık eğitimileri

 • Yönetim sunumları 

 • Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması

 • Prosedür ve Talimatların oluşturulması

 • VERBİS'e kayıt

 • İdari ve Teknik Tedbirlerin belirlenmesi

 • Sürekli iyileştirme

ISO 45001

Şirketinizde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kuralım ve iş kazaları ve yasal cezalardan korunmanıza katkıda bulunalım.

Hizmet İçeriği

 • Kapsam Belirlenmesi  

 • Kuruluş içerisinde İSG Yönetim Sistemi Ekinin oluşturulması.

 • Risk değerlendirmesi 

 • Risk iyileştirmesi/ Tedavi planları 

 • Uygulanabilirlik bildirgesi (SOA) 

 • İSG Politikası oluşturma

 • Personel farkındalık eğitimleri

 • Hedeflerin belirlenmesi

 • Performans ölçümü

 • İç Denetimlerin Gerçekleştirilmesi.

 • Yasal Gerekliliklere Uyum 

 • Prosedür ve Talimatların oluşturulması

 • Denetimlere hazırlık